Όροι & Συνθήκες

Όροι και Συνθήκες.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ή προκαλείτε την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμευθείτε από αυτούς τους "Όρους Χρήσης", και όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα με ή χωρίς ειδοποίηση σε σας. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε μια ιδιαίτερη υπηρεσία σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου, υπόκεισθε σε οποιουσδήποτε κανόνες ή οδηγίες εφαρμόσιμους σε εκείνες τις υπηρεσίες και θα ενσωματωθούν από την αναφορά σε αυτούς τους "Όρους Χρήσης". Παρακαλώ δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που ενσωματώνεται σε αυτούς τους "Όρους Χρήσης".

2. Οι Υπηρεσίες μας
Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε εσάς μέσω και από τον ιστότοπό μας στη βάση του "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ". Συμφωνείτε ότι οι ιδιοκτήτες αυτού του ιστότοπου διατηρούν αποκλειστικά το δικαίωμα και μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς την ειδοποίηση και οποιαδήποτε ευθύνη σε σας, να τροποποιήσουν ή διακόψουν τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και τις υπηρεσίες του ή να διαγράψουν τα στοιχεία που παρέχετε, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Δε θα έχουμε καμία ευθύνη για την μη επίκαιροποίηση στοιχείων, διαγραφή, αποτυχία αποθήκευσης, ανακρίβεια, ή λανθασμένη παράδοση οποιονδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών.

3. Οι Ευθύνες σας και οι Υποχρεώσεις σας για τη Καταχώρηση
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτόν, να συμφωνήσετε να παρέχετε αληθινές πληροφορίες όταν αυτό σας ζητείται, και να είστε τουλάχιστον δεκατριών (13) ετών ή μεγαλύτερος/η. Με την εγγραφή σας συμφωνείται ανεπιφύλακτα με τους "Όρους Χρήσης" μας οι οποίοι μπορούν να αλλάζουν από καιρό σε καιρό και είναι διαθέσιμοι εδώ.

4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Τα δεδομένα της εγγραφής και άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλεγούν υπόκεινται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

5. Εγγραφή και Κωδικός Πρόσβασης (Password)
Είστε αρμόδιοι για να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασής σας και θα είστε αρμόδιοι για όλες τις χρήσεις μέσω της εγγραφής σας/ή σύνδεση σας, είτε κατόπιν εξουσιοδότησης είτε αναρμοδίως από εσάς. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση του κωδικού πρόσβασής σας.

6. Η Επαφή σας
Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες ή τα στοιχεία οποιουδήποτε είδους, είτε είναι κείμενο, λογισμικό, κώδικας, μουσική ή ήχος, φωτογραφίες ή γραφική παράσταση, βίντεο ή άλλα υλικά ("περιεχόμενο"), δημόσια ή ιδιωτικά παρεχόμενα, θα είναι η μόνη ευθύνη του προσώπου που παρέχει το περιεχόμενο ή του προσώπου του οποίου το όνομα χρήστη χρησιμοποιείται. Συμφωνείτε ότι ο ιστότοπός μας μπορεί να σας εκθέσει σε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι δυσάρεστο ή προσβλητικό. Δε θα είμαστε αρμόδιοι σε σας από καμιά άποψη για το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο ούτε για οποιαδήποτε λάθος ή παράλειψη.

Συμφωνείτε ρητά, χρησιμοποιώντας αυτό τον ιστότοπο, ή όποια υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτού, ότι δε θα:

(α) παρέχετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή προβείτε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να είναι παράνομη, παράνομος, να απειλήσει, επιβλαβής, καταχρηστική, παρενόχληση, καταδίωξη, δυσφημιστική, χυδαία, άσεμνος, επίθετική, απαράδεκτη, πορνογραφική, σχεδιασμένη να παρέμβει ή διακόψει αυτόν τον ιστοχώρο ή οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται, μολύνεται με έναν ιό ή άλλη καταστρεπτική ή επιβλαβή ρουτίνα προγραμματισμού, που θα προκαλέσει την αστική ή εγκληματική ευθύνη, ή που μπορεί να παραβιάσει εφαρμόσιμο έναν τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

(β) υποδυθείτε κάποιο άλλο άτομο ή παραποιήσετε τη σχέση σας με κάποιο άτομο ή οντότητα ή προσπαθήσετε να παραποιήσετε τη πηγή οποιουδήποτε περιεχομένου παρέχετε από εσάς.

(γ) συλλέξετε δεδομένα για άλλους χρήστες.

(δ) παρέχετε περιεχόμενο ή χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο ή υπηρεσία αυτού του web site με οποιοδήποτε εμπορικό τρόπο ή με τρόπο που θα περιλαμβάνει ανεπιθύμητη αλληλογραφία (junk mail), spam, πυραμοειδών σχημάτων, ή όποια άλλη μορφή ανεπίσημης διαφήμισης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας,

(ε) παρέχετε Περιεχόμενο που μπορεί να εγείρει αστικές ή ποινικές υπευθυνότητες ή που μπορεί να εκληφθεί σαν παράβαση, τοπικής, εθνικής ή διεθνούς νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε νομοθεσία σχετική με τα πνευματικά δικαιώματα (copyright), εμπορικά σήματα (trademark), πατέντες, ή εμπορικά μυστικά.

7. Υποβολή Περιεχομένου σε αυτό τον ιστότοπο
Παρέχοντας Περιεχόμενο στον ιστότοπό μας:

(α) συμφωνείτε ότι μας δίνετε το διεθνές, χωρίς δικά σας δικαιώματα, μόνιμο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιήσουμε, παρουσιάσουμε, αναπαράγουμε, τροποποιήσουμε, προσαρμόσουμε, δημοσιεύσουμε, διανείμουμε, προωθήσουμε, αποθηκεύσουμε, μεταφράσουμε και δημιουργήσουμε, προερχόμενα από αυτό εργασίες, στο σύνολο ή από μέρος του. Η άδεια θα έχει ισχύ για όποιο μέσο ή μορφή, γνωστή τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον,

(β) εγγυάστε ότι έχετε όλα τα νομικά και ηθικά δικαιώματα που μπορεί να χρειάζονται για να μας αποδώσετε την άδεια που περιγράφηκε στην παράγραφο 7.α.,

(γ) αναγνωρίζετε ότι θα έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), βασιζόμενοι στη δική μας διακριτική ευχέρεια, να αρνηθούμε τη δημοσίευση ή να απαγορεύσουμε τη πρόσβαση σε όποιο Περιεχόμενο μας παρέχετε, οποιαδήποτε στιγμή ή για όποιο λόγο με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

8. Υπηρεσίες Τρίτων
Προϊόντα και Υπηρεσίες τρίτων μερών μπορούν να είναι διαθέσιμα μέσω αυτού του ιστότοπου. Η ευθύνη για την υλοποίηση ή φερεγγυότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών των Τρίτων Μερών βαραίνει αποκλειστικά αυτούς και διέπεται από τις δικές τους πολιτικές. Δεν είμαστε υπεύθυνοι καθ' οιονδήποτε τρόπο για τα αποτελέσματα των συνεργασιών σας με αυτούς.

9. Αποζημίωση
Συμφωνείτε να κρατήσετε εμάς, τους συνεργάτες μας, τους υπαλλήλους μας και τους διαφημιστές μας μακριά από οποιαδήποτε απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων από δικηγόρους, που μπορεί να προκύψει από τρίτους λόγω ή εξ'αιτίας της επαφής ή σύνδεσης με αυτό τον ιστότοπο ή εξ' αιτίας των υπηρεσιών μας Όροι Χρήσης ή εξαιτίας της παραβίασης των δικαιωμάτων κάποιου άλλου ατόμου ή εταιρείας.

10. Αποκήρυξη Ευθυνών
Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι η χρήση αυτού του ιστόπου και όποιας υπηρεσίας ή περιεχομένου που παρέχετε μέσω αυτού ("η υπηρεσία") γίνεται διαθέσιμη και παρέχετε σε εσάς με δική σας ευθύνη. Παρέχετε σε εσάς "ως έχει" και δηλώνουμε ότι αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις, οποιασδήποτε μορφής, άμεσες ή έμμεσες, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων της εγγυήσης της εμπορικότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ (DOWNLOAD). ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ.

11. Περιορισμός Ευθύνης
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΞ' ΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ), ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΣΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ (Ι) ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΙΙ) ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ/Ή ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ, (III) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, (IV) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ.

12. Επιφύλαξη Δικαιωμάτων
Διατηρούμε όλα τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα παρουσιάζουμε στον ιστότοπό μας, το περιεχόμενό του, και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Για να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματά μας απαιτείται προηγούμενη γραπτή συναίνεση. Παρέχοντας τις υπηρεσίες μας σε εσάς δε σας παρέχουμε καμία έμμεση άδεια να κάνετε εμπορική χρήση του ιστότοπού μας ή των υπηρσίων μας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας συναίνεση.

13. Ανακοίνωση της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Εάν πιστεύετε ότι χρησιμοποιήθηκε δικό σας περιουσιακό στοιχείο κατά τέτοιο τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο: oldbridge2012@yahoo.gr

Πληροφορίες
14. Εφαρμόσιμος Νόμος
Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι χρήσης και όποια αντιδικία προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας επιλύονται βάσει των τοπικών νόμων της περιοχής στην οποία βρίσκεται η έδρα του ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας αυτό τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παρέχει αποδέχεστε την εφαρμογή των νόμων της χώρας που βρίσκεται η έδρα του ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

OldBridge.gr © 2024
Κατασκευή & Φιλοξενία Ιστοσελίδας: CompuStar.gr